Posts tagged with "Các kiểu đan khăn len đẹp trong mùa đông"

Các kiểu đan khăn len

Các kiểu đan khăn len
   Các kiểu đan khăn len đẹp trong mùa đông hướng dẫn đan khăn len hình trái tim đẹp Mẫu đan hoa cúc Nguyên liệu chính: – Que đan số 3. – Len Vĩnh Thịnh 2 sợi. (Dùng len Vĩnh Thịnh trông sẽ mềm khăn hơn dùng len Tàu, cho dù độ bóng không bằng). Cách đan: – Vì len sợi nhỏ nên phải bắt nhiều mũi. Công thức chung để tính số mũi: 5*X+2. Của... 
Copyright © 2016 · All rights reserved